Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Y Coleg Merthyr Tudful

Mae gan Y Coleg Merthyr Tudful ddau gampws – Y Coleg Merthyr Tudful a REDHOUSE (Hen Neuadd y Dref).

Mae adeilad newydd y coleg yn defnyddio technoleg ar arferion y 21ain ganrif, gan ddarparu ystod o gyfleusterau dysgu, cymorth a chymdeithasol o’r radd flaenaf.

Mae’r adeilad yn cydymffurfio â deddfwriaeth BB93, DDA a BREEAM ac mae’n cynnwys:

Mannau Academaidd

 • 30 ystafell ddosbarth
 • 19 ystafell TG
 • 8 Ystafell Gwaith Ymarferol y Celfyddydau Creadigol
 • Ystafell Cerameg
 • Stiwdio Ffotograffiaeth ac Ystafell Dywyll
 • 5 Labordy Gwyddoniaeth
 • 3 Salon Gwallt
 • 2 Salon Harddwch
 • Neuadd chwaraeon 600m2 gyda wal ddringo
 • 6 ystafell ddysgu arbenigol ILS
 • Labordy Gwyddor Chwaraeon
 • Labordy Electroneg

 

Mannau Gweithredol a Chymdeithasol

 • Parth Dysgu
 • Parthau TG/Dysgu drwy’r adeilad
 • Gofod Cymdeithasol drwy’r adeilad
 • Ffreutur fawr
 • Caffi
 • Ardal Gwasanaethau Myfyrwyr dan yr Unto
 • Ystafell Weddïo a Myfyrio
 • Ystafell Archifau
 • Ystafell Gynadledda
 • Cownter cymorth TG
 • Ardaloedd arddangos

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet