Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Swyddfa Arian

Mae swyddfa arian ganolog gan y coleg wedi’i lleoli y tu allan i’r adran Cymorth i Fyfyrwyr. Mae’r swyddfa arian ar agor i staff a myfyrwyr yn ystod yr oriau canlynol:

Dydd Llun – Iau: 8.30am – 7.00pm

Dydd Gwener: 8.30am – 4.00pm

 Mae’r cyfleuster hwn yn cynnig

  • Cyngor ac arweiniad ar ystod y grantiau a chyllid y gall myfyrwyr wneud cais amdanynt, yn cynnwys:
  • Lwfans Cynhaliaeth Addysg (EMA)
  • Cronfa Wrth Gefn Ariannol Y Coleg Merthyr Tudful (FCF)
  • Grant Dysgu’r Cynulliad (ALG)
  • Grant Ehangu Mynediad.
  • Cyfleuster Swyddfa Arian ar gyfer yr holl daliadau myfyrwyr
  • Cyfleuster ychwanegu arian ar gyfer System Talu Di-arian Cardiau Adnabod

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet