Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Pêl-droed Dynion

Mae gan y coleg dîm pêl-droed dynion sy’n cystadlu’n rheolaidd yn erbyn colegau addysg bellach eraill.

Pêl-droedwyr y coleg yn cael eu dewis ar gyfer treialon gwersyll Hyfforddi Colegau Cymru-Cymdeithas Pêl-droed Cymru

Dewiswyd dau chwaraewr o dîm pêl-droed dynion Y Coleg Merthyr Tudful i fynychu gwersyll hyfforddi Colegau Cymru-Cymdeithas Pêl-droed Cymru yng Nghanolfan Chwaraeon Dreigiau Casnewydd ddydd Mercher 29 Ionawr. Cafodd Christian Davies a Mario Amona, y ddau yn fyfyrwyr Chwaraeon Lefel 3 gyfle i ddangos eu sgiliau pêl-droed i dîm o hyfforddwyr UEAFA.

Pêl-droedwyr y coleg yn cael eu dewis ar gyfer treialon gwersyll Hyfforddi Colegau Cymru-Cymdeithas Pêl-droed Cymru

Dewiswyd dau chwaraewr o dîm pêl-droed dynion Y Coleg Merthyr Tudful i fynychu gwersyll hyfforddi Colegau Cymru-Cymdeithas Pêl-droed Cymru yng Nghanolfan Chwaraeon Dreigiau Casnewydd ddydd Mercher 29 Ionawr. Cafodd Christian Davies a Mario Amona, y ddau yn fyfyrwyr Chwaraeon Lefel 3 gyfle i ddangos eu sgiliau pêl-droed i dîm o hyfforddwyr UEAFA.

 “Perfformiodd y ddau chwaraewr yn dda iawn gan ddangos eu sgiliau pêl-droed ardderchog ac agwedd dîm bositif,” meddai Rhydian Powell, Cydlynydd Chwaraeon Y Coleg Merthyr.

Yn rhan o’r sesiwn, aseswyd y chwaraewyr gan Dîm Dewis Colegau Cymru. Os yn llwyddiannus, byddant yn cynrychioli Colegau Cymru mewn gêm yn erbyn colegau Lloegr ddechrau Chwefror.

“Perfformiodd y ddau chwaraewr yn dda iawn gan ddangos eu sgiliau pêl-droed ardderchog ac agwedd dîm bositif,” meddai Rhydian Powell, Cydlynydd Chwaraeon Y Coleg Merthyr.

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet