Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Cymorth Menter a Gweithgareddau

Mae’r coleg yn cynnig cyfle i’r holl fyfyrwyr ymgysylltu ag amrywiaeth o gynlluniau a phrosiectau menter er mwyn gwella eu sgiliau a’u cyflogadwyedd. Yn 2013-2014 cymerodd dros 200 o fyfyrwyr ran mewn cynnig gan efelychu rhaglen ‘Dragon’s Den’ ar gyfer eu gweithgareddau codi arian i Blant Mewn Angen. Roedd hyn yn gyfle gwych i’r myfyrwyr ennill profiad uniongyrchol o gyflwyno’u syniadau i banel o feirniaid a oedd yn cynnwys staff uwch y coleg a’r enwogion Sophie Evans ac Wyn Evans.

Mae’r cynlluniau Menter Allweddol sydd ar gael yn cynnwys:

  • Cyfnewid Lle
  • Her Menter Fyd -eang
  • Big Pitch
  • Her Micro-Tyco

 

 

Want to get involved?

Contact Chris Bissex, Head of Enterprise and Employability

Click Here

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet