Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Blaenoriaethau Strategol

Mae gan y coleg ddeng blaenoriaeth strategol allweddol.

Blaenoriaethau Strategol

  • Y dewis cyntaf o goleg i fyfyrwyr
  • Codi lefelau cyflawniad a chyrhaeddiad
  • Darparu cyfleoedd dysgu nodedig a pherthnasol o safon uchel
  • Darparu profiad dysgu heb ei ail sy’n bodloni disgwyliadau a dyheadau ein holl fyfyrwyr, staff a rhanddeiliaid
  • Sicrhau bod gan y coleg sylfaen ariannol hyfyw a chynaliadwy er mwyn cyflwyno amcanion addysgol y coleg
  • Parhau i ddarparu cyfleusterau tra modern o’r radd flaenaf
  • Sicrhau bod dysgwyr yn symud ymlaen at y cyrchfan mwyaf priodol o’u dewis
  • Darparu rhagor o gyfleoedd i fyfyrwyr astudio neu hyfforddi drwy’r iaith Gymraeg
  • Denu a chadw staff o safon uchel
  • Darparu’r safonau llywodraethu uchaf

Our Mission

Raising Aspirations and Maximising Potential

Click Here

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet